Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy na cvičení

24. 1. 2011

tadyk máte 10 nej sportů na super postavičku!


Jízda na kole
Kalorie: Podle vaąí váhy a intenzity jízdy na kole a vzdálenosti, kterou ujedete, jich spálíte průměrně 680 za hodinu.
Jízda na kole posiluje předevąím spodní část těla. Nezatěľuje klouby a ąlachy, je velmi ąetrná k celému pohybovému aparátu. Na rozdíl od běhu bezesporu zvládnete na kole jezdit i deląí dobu neľ jen tři čtvrtě hodiny. Tím zvýąíte účinky hubnutí.
Mýtus: Kdyľ budu jezdit často, narostou mi z jeľdění na kole velká stehna.
Ale ne: ®eny nemají k nárůstu velkých svalů fyziologické dispozice (najdou se samozřejmě výjimky). Jde o mylný klam, kdy se vám po jízdě na kole svaly na dolních končetinách zpevňují, takľe se můľete domnívat, ľe je máte větąí. Pokud se na kolo dostanete třikrát týdně, nic podobného vám nehrozí.

In-line brusle
Kalorie: 400 za hodinu
Posilují zvláą» dolní končetiny a hýľdě, ale zaměstnávají i horní část těla. Prospívají kardiovaskulárnímu systému. Jízdu na kolečkových bruslích zvládnou vąichni bez rozdílu věku i kondice. Najděte si jednoduchý terén (hladký asfalt je ideální), bez prudkých sjezdů a točitých zatáček. Neváhejte hned zpočátku s pořízením chráničů na dlaně, lokty a kolena ? přistání na zemi se můľe konat, aniľ byste to plánovali J. Rozedřené dlaně bolí (a dlouho). Jakmile zvládnete základní postoj a udrľení se na bruslích, naučte se brzdit. Pokud bruslíte opravdu rychle, spálíte stejně kalorií jako při běhu, ovąem bez takového zatíľení kloubů.
Mýtus: Brusle jsou výsadou jen mladých.
Ale ne: Jděte se podívat třeba do praľské Stromovky a uvidíte, kdo vąechno na bruslích jezdí. A jak jim to sluąí!

Tenis
Kalorie: 480 za hodinu
Posiluje srdeční činnost, ale také rozvíjí koordinaci a rychlost. V raketových sportech musíte často zastavovat a zase se rozbíhat, je to tzv. start a stop sport, takľe při častém hraní poměrně trpí vaąe klouby. Je rozdíl, pokud na kurtu jen stojíte, nebo se snaľíte běhat za kaľdým míčkem.
Mýtus: Tenis je pro snoby a je drahý.
Ale ne: Pronájem kurtu se pohybuje různě, průměrná cena ve velkých městech je 100 Kč na hodinu (pro jednoho tedy 50 Kč). Rakety si lze vypůjčit či pořídit (cena pro začátečníky přibliľně 1000 Kč).

Běh
Kalorie: 720 za hodinu (rychlostí 8 km/hod., tj. 7,5 min./km)
Ideální sport pro hubnutí. Kdyľ víte o hezké trase a máte dobré boty, poběľí vám to samo. V případě, ľe jste dlouho neběhali, začínejte postupně. Prokládejte běh sviľnou chůzí. Časem zátěľ zvyąujte. Nejdříve také běhejte po rovinách, poté členitým terénem, popřípadě do kopců. Dobře se běhá ve dvojici nebo ve skupince. Nevíte-li si rady, přijďte zdarma vyzkouąet tréninky (jen pro ľeny) pod vedením odborníků 22. a 29. 5. v Praze (více na womensrun.cz).
Mýtus: Čím víc oblečení si na sebe navléknu, tím více se zpotím a zhubnu.
Ale ne: Pocením se z těla dostává pouze voda, kterou při prvním napití opět do těla dostanete. Spíą by se vám mohlo stát, ľe zkolabujete...

Chůze a turistika
Kalorie: 400 za hodinu
Chůze nevyľaduje ľádné speciální vybavení nebo dovednost. Tuto činnost můľete vykonávat kdekoliv a kdykoliv. Při chůzi to nejsou nohy ani paľe, které určují pohyb, ale spíą vaąe boky. Jejich pohyb dodává chůzi rytmus a rychlost, takľe na ně zkuste myslet. Boky by se měly přirozeně pohybovat souběľně s tím, jak se zrychluje váą krok. Při postoji se předkloňte lehce vpřed ? ne z pasu, ale z kotníků. Předklon vycházející z pasu namáhá vaąe záda, která se tak mohou brzy unavit. Drľte hlavu vzpřímenou a bradu mírně zvedněte. Pohyb paľí dodává tělu zvýąenou aktivitu a měl by vycházet z ramen. Ruce pokrčte v loktech nebo je nechte volně svěąené. Při kroku pravou nohou vpřed jde souběľně dopředu levá paľe.
Mýtus: Chozením nic neshodím. Chce to intenzivnějąí pohyb.
Ale ne: To byste se divili. Rychlá chůze je poměrně energeticky vydatná. Postupem času zvyąujte tempo i vzdálenost.

Plavání
Kalorie: 480 za hodinu
Plavání má ráda větąina z nás. Díky pohybu ve vodě téměř nezatěľujete klouby. Proto je pro mnoho starąích či zdravotně postiľených lidí jedním z mála druhů pohybu, který mohou vykonávat. Počet spálených kalorií závisí na stylu, kterým plavete, a samozřejmě také na rychlosti. Plavání zaujímá přední místo v aktivitách, které posilují srdeční činnost. Při plavání zapojujete a posilujete téměř vąechny svalové skupiny ? paľe, záda, hrudník, hýľdě i nohy. Nejvíce spálíte kraulem a delfínem, nejméně stylem prsa. (A pozor: Neplavte jako paní radová s hlavou nad hladinou a v záklonu. Přetěľujete tak krční páteř.)
Mýtus: Ve studené vodě se nehubne.
Ale ne: Chodíte snad plavat do zamrzlého rybníka?

Aerobik
Kalorie: 500 za hodinu
Pokud jste úplný začátečník, zvolte si druh přiměřený vaąí kondici a věku. Lekce aerobiku jsou přínosné, protoľe jste v pohybu po celou dobu cvičení. Je to výborné cvičení na nohy, také samozřejmě posilujete svoje srdce a plíce. V průběhu lekce se větąinou procvičí nebo alespoň protáhne větąina svalových skupin, takľe se po hodině cítíte skvěle, zvláą» kdyľ jinak celý den sedíte. Spálené kalorie závisí na druhu, který si vyberete. Mezi intenzivní lekce patří kickbox aerobik, taebo, spinning, step apod.
Mýtus: Aerobik je ąpatný na klouby.
Ale ne: Vyrazíte-li na cvičení v jarmilkách nebo cvičkách starých sto let, určitě kloubům radost neuděláte. Noste kvalitní obuv určenou na aerobik. Dbejte také na technickou správnost prováděných cviků. Jestliľe uľ bolestí kloubů trpíte, zvolte druh aerobiku, při němľ se neskáče a ?nehopsá?.

Horolezectví
Kalorie: 640 za hodinu
Při horolezectví se zapojuje řada svalových skupin, kdyľ musíte nést celou váhu svého těla nahoru na skálu nebo cvičnou stěnu. Protoľe při horolezectví musíte zaujímat řadu různých pozic, pouľíváte svaly, které zůstávají při jiných druzích pohybové aktivity v klidu. Důleľitějąí neľ síla v horní polovině těla je síla v nohou. Ale nebojte se, po častém tréninku budete silní i vy.
Mýtus: Mám slabé ruce, lezení po skalách není nic pro mě.
Ale ne: Zkuąení lezci vám potvrdí, ľe na síle rukou nezáleľí. Jde o ?grif?, který časem získáte.

Vodní lyže
Kalorie: 540 za hodinu
Posílí celé tělo. Táhnout vás můľe člun nebo vlek. Jezdit můľete slalom, skoky nebo figurální jízdu. Jestli vůbec netuąíte, o co jde, nebo byste toho rádi věděli víc, přihlaste se do kurzů vodního lyľování nebo wakeboardingu (lyľování na prkně). Cena jedné jízdy vodního lyľování stojí např. na Orlické přehradě 250 korun. Daląí vleky najdete třeba na Těrlické přehradě při TJ Havířov, v Hlučíně a ve Stráľi pod Ralskem. Tato letní atraktivní zábava se asi nedá provozovat denně, ale příleľitostné vyzkouąení stojí za neobyčejné záľitky.
Mýtus: Jde o módní záleľitost.
Ale ne: Vodní lyľování má u nás více neľ čtyřicetiletou tradici.

Plážový volejbal
Kalorie: 720 za hodinu
Hrát volejbal v písku dá pořádně zabrat. Ale kdyľ se sejde správná parta, skoro si toho ani nevąimnete. (To aľ druhý den vás budou bolet svaly.) Při rekreačním beachi lze hrát ve třech i čtyřech na kaľdé straně. Není na škodu, kdyľ vám někdo zkuąenějąí vysvětlí, jak správně odpalovat či přijímat míč. Prsty na rukou musíte mít od sebe a pokrčené. Stejně tak nohy nemějte v kolenou propnuté, ale stůjte v mírném podřepu. Podání můľete provádět vrchem nebo spodem, podle toho, jak vám co půjde. Pláľovým volejbalem zaměstnáte svalové skupiny celého těla. Posílíte šlachy a vazy kloubů dolních končetin, přičemľ nedochází k jejich opotřebení. Pískový podklad ąetří meziobratlové destičky, protože tlumí všechny dopady. Hrou rozvíjíte obratnost, i tvořivost.
Beach volejbal nemá v létě chybu.
Mýtus: Sport jen na dovolenou u moře.
Ale ne: Existuje u nás uľ dostatek beach volejbalových kurtů. A k letní atmosféře nebudete ani potřebovat šplouchání moře.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář